Το ΔΡΑΤΤΕ αναπτύσσει ένα σύνολο δραστηριοτήτων με στόχο την παραγωγή και διάδοση γνώσης στα επιστημονικά πεδία που πραγματεύονται οι επιστήμες του Τουρισμού και της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων.
Για το λόγο αυτό το ΔΡΑΤΤΕ έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών (I.T.M.E.), το οποίο χειρίζεται τον μεγαλύτερο όγκο των Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Σωματείου.
Το Ινστιτούτο έχει ακαδημαϊκό προσανατολισμό και επιλαμβάνεται σε διαδικασίες παραγωγής και διάδοσης γνώσης με:

  • Διοργάνωση σεμιναρίων
  • Εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών
  • Εκδόσεις επιστημονικών εργασιών, μελετών και ερευνών
  • Διοργάνωση διεθνών ακαδημαϊκών συνεδρίων