Το ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. συνεργάζεται με Τουριστικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δημοτικές επιχειρήσεις Τουριστικής Ανάπτυξης, Συλλόγους ξενοδόχων και διευθυντών ξενοδοχείων, τον Τουριστικό τύπο και με πολλούς οργανισμούς, ενώσεις και σωματεία.