Η  P.H.D. είναι μία δραστηριότητα του ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. ειδικευμένη αποκλειστικά στην υποστήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Φιλοδοξία της P.H.D. είναι να επιλύσει κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο και για να το πετύχει αυτό συνεργάζεται με επαγγελματίες - μέλη του ΔΡΑΤΤΕ - που διαθέτουν υψηλού επιπέδου ειδίκευση, καλύπτοντας κάθε πεδίο δραστηριοποίησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης.