Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών έχει οργανώσει σημαντικά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σε συνεργασία με έγκυρα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού: 

 

5th International Conference on Tourism and Hospitality Management

5-7 of June 2015 in LEDRA MARRIOTT hotel in Athens

In cooperation with the Tourism Research Institute, the IMI University Centre Lucern, the Western Washington University USA,  University of Aegean, Hellenic Open University and University of Cyprus

Proceedings (PDF)

 

4th International Conference on Tourism and Hospitality Management

19-21 of June 2014 in LEDRA MARRIOTT hotel in Athens

In cooperation with the Tourism Research Institute, the IMI University Centre, Lucern and the Western Washington University, USA

Proceedings (PDF)

 

3rd International Conference on Tourism and Hospitality Management

27-29 of June 2013 in LEDRA MARRIOTT hotel in Athens

In cooperation with the Tourism Research Institute, the IMI University Centre, Lucern and the Western Washington University, USA

Proceedings (PDF)

 

2nd International Conference on Tourism and Hospitality Management

19-22 of June 2010 in Stratos Vasilikos Hotel, Athens, Greece

In cooperation with the Tourism Research Institute, Greece

Proceedings (PDF)

 

1st International Conference on Tourism and Hospitality Management

13-15 of June 2008 in Emadina Hotel, Glyfada, Greece

In cooperation with the Tourism Research Institute, Greece

Proceedings (PDF)