Το Τ.R.Ι. εκδίδει το διεθνές τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Journal of Tourism Research» όπου δημοσιεύονται πρωτότυπα άρθρα και πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες.

Τα άρθρα και οι μελέτες δεν πρέπει να έχουν δημοσιευτεί ποτέ ξανά. Οι  εργασίες είναι γραμμένες στην  Αγγλική γλώσσα και κρίνονται από τριμελή επιστημονική επιτροπή, τα μέλη της οποίας καλύπτουν συναφές γνωστικό πεδίο με το αντικείμενο της εργασίας.

 
 

 

Διαβάστε το περιοδικό online!