ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Τα λειτουργικά προβλήματα των ξενοδοχείων συχνά συνδέονται με προβλήματα που ξεπερνούν το όρια της καθαυτό ξενοδοχειακής δράσης και αφορούν πλέον σε οικονομικά, νομικά, πολεοδομικά, τεχνολογικά και άλλα θέματα. 

Για τα θέματα αυτά η P.H.D. έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με αξιόλογους επαγγελματίες, έτσι ώστε να καλύπτεται - ει δυνατόν - κάθε προέκταση ξενοδοχειακού προβλήματος. 

 

Νομικά θέματα

Η P.H.D. συνεργάζεται με νομικούς απόλυτα ειδικευμένους σε ξενοδοχειακά θέματα που μπορούν να στηρίξουν κάθε υπόθεση του κλάδου.

 

Θέματα ΕΟΤ  

Η P.H.D. συνεργάζεται με διευθυντικά στελέχη του ΕΟΤ  και του Υπουργείου Τουρισμού, που γνωρίζουν άριστα τις διαδικασίες επί παντός θέματος που αφορά την εποπτεία των ξενοδοχείων από τους ως άνω φορείς. Διότι η νομοθεσία εφαρμόζεται μέσα από εγκυκλίους και διαδικασίες που συχνά είναι ιδιαζόντως περίπλοκες και ένας γνώστης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του κατά περίπτωση φορέα, μπορεί εύκολα να ρυθμίσει τα θέματα αυτά του ξενοδοχείου.

 

Χρηματοοικονομικά και φοροτεχνικά θεματα 

Η P.H.D. έχει ανάμεσα στους συνεργάτες της τους καλύτερους φοροτεχνικούς της χώρας, που μπορούν να δώσουν τις πλέον συμφέρουσες λύσεις στα προβλήματα της επιχείρησής σας.

 

Αναπτυξιακά  προγράμματα

ΗP.H.D. συνεργάζεται με εταιρείες ειδικευμένες στην ένταξη των ξενοδοχείων σε αναπτυξιακά προγράμματα. Οι εταιρείες αυτές συνεργάζονται με τους συνεργάτες της P.H.D. για την υποστήριξη των προτάσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι μέγιστες πιθανότητες για την ένταξή τους στα προγράμματα αυτά. 

 

Αρχιτεκτονική και διακόσμηση

Η P.H.D. συνεργάζεται με ειδικευμένους επιστήμονες που μπορούν να σχεδιάσουν και να διαμορφώσουν τον εξωτερικό ή εσωτερικό σας χώρο με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο, να σας προτείνουν καινοτόμες τεχνικές και να δώσουν λύση σε άλυτα διακοσμητικά προβλήματά του ξενοδοχείου. Επιπλέον μπορούν να αναλάβουν την εκ του μηδενός αρχιτεκτονική μελέτη του ξενοδοχείου σας σε συνεργασία με συνεργάτες μας που είναι έμπειρα στελέχη  ξενοδοχείων και γνωρίζουν τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών χώρων, κάτι που μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας του  ξενοδοχείου στο μέλλον. Επίσης, οι συνεργάτες μας μπορούν να επιληφθούν των πολεοδομικών προβλημάτων  που αντιμετωπίζει ένα ξενοδοχείο. 

 

Εταιρική επικοινωνία

ΗP.H.D. μπορεί να αναλάβει με ειδικευμένους συνεργάτες την επικοινωνία της επιχείρησης με τα Μ.Μ.Ε., να διαμορφώσει δελτία τύπου και δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για την προώθηση της επιχείρησης και των προϊόντων της στην αγορά. 

 

Γραφιστικές υπηρεσίες

Η P.H.D. συνεργάζεται με ειδικευμένους γραφίστες, που μπορούν να αναλάβουν  τον σχεδιασμό λογοτύπου της εταιρείας, ον σχεδιασμό των  εταιρικών εντύπων τους ξενοδοχείου, τον σχεδιασμό των  στολών προσωπικού και να προσφέρουν κάθε σχετική  υπηρεσία σχετίζεται με μία ξενοδοχειακή επιχείρηση. Οι συνεργάτες της γραφιστικής, συνεργάζονται ασφαλώς με τους συνεργάτες μας που είναι ειδικευμένοι στην ξενοδοχειακή διοίκηση, ώστε κάθε πρόταση να συνάδει με την ξενοδοχειακή πραγματικότητα.

 

Άλλο

Η P.H.D. μπορεί να αναλάβει σχεδόν κάθε υπόθεση που αφορά στην ξενοδοχειακή λειτουργία. Ακόμη και αν το θέμα σας δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω ανάλυση, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, διότι η P.H.D. δεν δομείται από μεμονωμένους επαγγελματίες, αλλά αποτελεί μία ομάδα απόλυτα ειδικευμένων συνεργατών με ισχυρούς δεσμούς και θέληση για αποτέλεσμα.