Ο Νικόλας Λύτρας είναι Δικηγόρος - Φορολογικός Σύμβουλος και εργάζεται στην PwC στην Αθήνα. Επίσης, είναι αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Φορολογικής Ένωσης (International Fiscal Association - I.F.A.) Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος διπλώματος στο Φορολογικό Δίκαιο από το Κ.Ε.Κ. στελεχών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M) στο Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ασχολείται τόσο με την εκπροσώπηση φορολογουμένων στα Διοικητικά Δικαστήρια για φορολογικές υποθέσεις όσο και παροχή νομικών - φορολογικών συμβουλών (π.χ. φορολογικός σχεδιασμός).