ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Με την εκδήλωση  ενδιαφέροντος για τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων που αφορούν  στην επιχείρησή σας,  το θέμα ανατίθεται στους συνεργάτες  μας ανάλογα με την ειδίκευσή τους.

 

Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα λειτουργίας, συνήθως είναι αναγκαίο να επισκεφτεί το ξενοδοχείο μία  ομάδα συμβούλων της P.H.D. και σε συνεργασία με την ηγεσία της επιχείρησης, να συλλέξει τα αναγκαία στοιχεία έτσι ώστε να διαμορφώσει οριστική γνώμη για τη δομή και τις αιτίες των προβλημάτων. Για τη συλλογή στοιχείων χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τρεις μέθοδοι:

 

  1. -Του μυστικού επισκέπτη

  2. -Η λογιστική ανάλυση

  3. -Η συμμετοχική παρατήρηση

 

 

 

Στη συνέχεια και σε συνεργασία με την P.H.D. επιλέγονται οι προτιμητέες εναλλακτικές για την επίλυση των προβλημάτων που εξετάστηκαν και σας παραδίδεται σχετική έκθεση όπου αναλύονται τα στοιχεία που συνελέγησαν, τα συμπεράσματα που προέκυψαν και οι προτάσεις που αφορούν τη μεθόδευση επίλυσης. Κατόπιν, σε συνεργασία με την ηγεσία και τα στελέχη του ξενοδοχείου, οι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν την εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης  για την οριστική επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Η επίλυση ενός προβλήματος δεν αποτελεί παντα και την τελική του λύση, δεδομένου ότι με το χρόνο οι καταστάσεις τείνουν να επανακυλίσουν στην πρότερη κατάσταση. Η P.H.D. ορίζει υπεύθυνο κάποιο στέλεχος του ξενοδοχείου για τη συντήρηση της νέας δομής και παρακολουθεί για ένα χρονικό διάστημα την αποδοτικότητα της λύσης που εφαρμόστηκε, ενώ επανέρχεται αν χρειαστεί.     

                           ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ

Το κόστος των υπηρεσιών εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των προβλημάτων, όπως επίσης από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του ξενοδοχείου. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεστε πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για το συνολικό κόστος του project.

Στην περίπτωση που το ξενοδοχείο είναι εκτός Αττικής, καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης , διαμονής και σίτισης των συμβούλων  που θα το επισκεφθούν από την Αθήνα (που αποτελεί την έδρα της εταιρίας), για όσες ημέρες συμφωνηθεί ότι είναι αναγκαίο.