Το ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. (Δράση για την ανάπτυξη του Τουρισμού και της Τουριστικής Εκπαίδευσης) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 με κύριους σκοπούς να :

 • Υποστηρίξει την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα
 • Υποστηρίξει τη βελτίωση της τουριστικής και ξενοδοχειακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα.
 • Υποστηρίξει με επιστημονική πληροφόρηση και σύγχρονη τεχνογνωσία τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Διενεργήσει έρευνες και μελέτες με στόχο την παραγωγή και διάδοση γνώσης  στα πεδία των τουριστικών επιστημών και της τουριστικής πραγματικότητας διεθνώς.
 • Να εξασφαλίσει τη διαρκή επαφή του εκπαιδευτικού χώρου με την αγορά εργασίας.
 • Προτείνει και να εφαρμόσει λύσεις στα διάφορα πρόβληματα του κλάδου.

 

 

ΤΟ ΔΡΑΤΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. αναπτύσσει πλήθος δραστηριοτήτων για την επίτευξη των σκοπών του. Αναλυτικότερα:

 • Λειτουργεί γραφείο διασύνδεσης εργοδοτών και υπαλλήλων τουρισμού
 • Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης των μελών του σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και σε θέματα καριέρας
 • Διαθέτει ειδικευμένους συμβούλους σε θέματα μεταπτυχιακών τουριστικών σπουδών
 • Καλύπτει την εκπαίδευση στις θέσεις εργασίας απασχολούμενων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 • Οργανώνει και υλοποιεί, αποστολές συμβουλευτικών ομάδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με στόχο την άμεση βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, των μεθόδων λειτουργίας των τμημάτων, τη μείωση του κόστους και τον προσανατολισμό των πωλήσεων. 
 • Αναλαμβάνει διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων ή τουριστικών περιοχών.
 • Λειτουργεί επιστημονικές ομάδες οι οποίες ερευνούν την ισχύουσα κατάσταση σε σχέση με την τουριστική εκπαίδευση και την τουριστική πολιτική και συντάσσουν προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.
 • Διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ενημέρωση της αγοράς για τις εξελίξεις στις επιστήμες κα στην τεχνολογία του σήμερα
 • Διοργανώνει ακαδημαϊκά διεθνή συνέδρια
 • Εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό «Journal of Tourism Research»

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΤΤΕ

Στα πλαίσια του ΔΡΑΤΤΕ λειτουργούν δύο Ινστιτούτα:

 • Το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών (Ι.Τ.Μ.Ε.) ή Tourism Research Istitute (T.R.I.), που ιδρύθηκε με προορισμό να υπηρετήσει τους επιστημονικούς σκοπούς του οργανισμού και έχει ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
 • Tο Ινστιτούτο Αξιολόγησης Ποιότητας Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Ι.Α.Π.Τ.Δ.) με προσανατολισμό στην αγορά.